Projecten

EDUCATIE

Bij dit thema staat het bevorderen van kennis centraal, educatie wordt dan ook in de breedste zin van het woord gebruikt. De aandacht is gericht op de Afghaanse gemeenschap binnen Nederland, met een focus op jongeren en jongvolwassenen. 

Voor veel jongeren is het gebrek aan kennis over hun eigen vaderland een dilemma dat voor identiteitsverwarring kan zorgen, vandaar dat wij projecten organiseren over bijvoorbeeld de Afghaanse cultuur, taal en de geschiedenis. 

Daarnaast organiseren we workshops waarin verschillende maatschappelijke thema’s aan bod komen, die kenmerkend zijn voor Afghaanse jongeren in Nederland. Met deze aanpak willen we de zelfkennis bij jongeren stimuleren, zodat zij zichzelf zowel sociaal-maatschappelijk als cognitief verder ontplooien.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Stichting Help Afghan People streeft naar een stabiel en ontwikkeld Afghanistan en wil daar op elke manier haar steentje bijdragen. De gezondheidszorg in Afghanistan is erbarmelijk en daarom zetten wij ons actief in om bij te dragen aan een goed functionerend gezondheidssysteem.

Daarbij gaat het om structurele én duurzame hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs, zoals het verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar middels kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma’s en trainingen hier in Nederland. 

Ook proberen we  ziekenhuizen en andere medische praktijken te voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland

Om deze doelstellingen te behalen ondersteunen en voeren wij projecten uit op het gebied van twee thema’s

EDUCATIE

Onder dit thema proberen wij aandacht te besteden aan educatie in de brede zin: het bevorderen van kennis onder de Afghaanse gemeenschap met name de jongeren. Wij organiseren projecten over de Afghaanse cultuur, taal, geschiedenis e.d.. 

Verder organiseren wij workshops waarin informatie wordt gegeven over de verschillende maatschappelijke onderwerpen. Met deze aanpak willen we de jongeren stimuleren om zich sociaal en op het gebied van onderwijs verder te ontplooien.

CULTURELE AVONDEN

Wij organiseren culturele avonden om een stukje van de Nederlandse en Afghaanse cultuur en rituelen aan de geïnteresseerden te introduceren. 

Tijdens de avond staat een specifieke thema centraal en wordt er informatie gegeven over de verschillende aspecten van het thema. Ook is er ruimte voor voordrachten, muziek en hapjes.

NAWROZ

Nawrooz is de Perzische lente- en nieuwjaarsfeest dat in Afghanistan en omringende landen op 21 maart wordt gevierd. 

In Afghanistan worden er rond deze dag veel festiviteiten georganiseerd, vergelijkbaar met het nieuwjaar in Nederland. Georganiseerd in samenwerking met Museum Volkenkunde Leiden.

WORKSHOPS EN LEZINGEN

Met workshops en lezingen proberen wij regelmatig onze doelgroep te bereiken. Van tevoren kiezen wij een maatschappelijk relevante thema dat wij aan de geïnteresseerden presenteren en ter discussie stellen om zo in dialoog te gaan met elkaar en te leren van elkaar.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Een van de hoofdredenen om Stichting Help Afghan People op te richten was om Afghanen in Afghanistan van hulpverlening te voorzien d.m.v. een gestructureerde manier. Hiervoor werken wij samen met andere stichtingen en instanties. Aangezien het meerendeel van de bestuursleden van Stichting Help Afghan People ook ooit zelf in Afghanistan heeft gewoond en enkele bestuursleden zelfs regelmatig Afghanistan bezoeken, weten wij wat er mist aan ontwikkelingshulp in Afghanistan. 

Wij zien hierbij een mooie rol voor ons weggelegd om onze landgenoten van hulpverlening te voorzien, los van de basisvoorzieningen die door de reguliere ontwikkelingshulp wordt geregeld. Hierbij denken wij aan het leveren van (studie)boeken aan universiteiten, studiemateriaal voor scholen, kleding voor de armen en hulpverleningsprojecten in de gezondheidszorg.

RESEARCH 4 AFGHANISTAN

Beschrijving project.

WATER 4 AFGHANISTAN

Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht. Water behoort tot de belangrijkste primaire levensbehoeften van de mens. Voor ons in Nederland is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt. Maar voor de mensen in Afghanistan is dit niet zo

MEDISCHE BASISMATERIALEN & BOOKAID

Een van de sectoren in Afghanistan die veel hulp kan gebruiken is de medische sector. Veel ziekenhuizen beschikken niet over geschikte basismaterialen.