Over ons

Wie zijn wij en wat willen willen wij bereiken?

Stichting Help Afghan People is een Afghaans-Nederlandse stichting, opgericht in 2020 door een groep Afghaanse Nederlanders die op een georganiseerde wijze van betekenis wilden zijn voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Zij wilden een brug slaan tussen Nederland en Afghanistan, om de integratie van de Afghaanse gemeenschap binnen Nederlands succesvol te laten verlopen. 

ONZE DOELSTELLINGEN

Hulpverlening aan Afghanen in Nederland ter ondersteuning bij onder andere integratie en educatie

Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in Nederland.

Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het bijzonder jongeren ter ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing

Samenwerken en netwerken opbouwen met andere (inter)nationale organisaties en belangstellende personen in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de bovengenoemde doelstellingen

EDUCATIE

Bij dit thema staat het bevorderen van kennis centraal, educatie wordt dan ook in de breedste zin van het woord gebruikt. De aandacht is gericht op de Afghaanse gemeenschap binnen Nederland, met een focus op jongeren en jongvolwassenen. 

Voor veel jongeren is het gebrek aan kennis over hun eigen vaderland een dilemma dat voor identiteitsverwarring kan zorgen, vandaar dat wij projecten organiseren over bijvoorbeeld de Afghaanse cultuur, taal en de geschiedenis. 

Daarnaast organiseren we workshops waarin verschillende maatschappelijke thema’s aan bod komen, die kenmerkend zijn voor Afghaanse jongeren in Nederland. Met deze aanpak willen we de zelfkennis bij jongeren stimuleren, zodat zij zichzelf zowel sociaal-maatschappelijk als cognitief verder ontplooien.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Stichting Help Afghan People streeft naar een stabiel en ontwikkeld Afghanistan en wil daar op elke manier haar steentje bijdragen. De gezondheidszorg in Afghanistan is erbarmelijk en daarom zetten wij ons actief in om bij te dragen aan een goed functionerend gezondheidssysteem.

Daarbij gaat het om structurele én duurzame hulpverlening op het gebied van medisch onderwijs, zoals het verbeteren van het kennisniveau van studenten en docenten aldaar middels kennisoverdracht, uitwisselingsprogramma’s en trainingen hier in Nederland. 

Ook proberen we ziekenhuizen en andere medische praktijken te voorzien van basis medische spullen, en het creëren van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de medische faculteiten in Afghanistan en in Nederland

ONZE LEDEN

Penningmeester

Mohammad Iqbal sharif

Secretaris

Fahim karimi

voorzitter

mohammad bashir

Bestuurslid

Seddiq Ghzanfar

Bestuurslid

Ahmad farid

Bestuurslid

Hamed Arefi

Bestuurslid

Sadeq Khan Achakzai

Bestuurslid

abdul wali wafa

Bestuurslid

ajmal emarati

Bestuurslid

Hasnat Mohmmadi

Vrijwilliger

Hikmatullah Shahyaar

Cameraman

Ziaullah Qadiri

Bekijk onze beloningsbeleid en beleidsplan hier onder