Beloningsbeleid Stichting Help Afghan People

De stichting Help Afghan People bestaat uit een bestuur en vrijwilligers/leden. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden, hetzelfde geldt voor de vrijwilligers- en leden. Dit, omdat alle bestuursleden- en vrijwilligers/leden een eigen inkomen hebben, buiten de stichting. De bestuursleden- en vrijwilligers/leden hebben ook geen recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt. De onkostenvergoeding neemt het bestuur voor haar eigen rekening. Dit doen we, omdat we alles willen doneren aan de arme mensen in Afghanistan. 

 

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

 

De stichting kan voor haar activiteiten gebruik maken van externe instellingen of bedrijven ten behoeve van het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Deze zullen bij voorkeur op een “in kind” basis worden betrokken bij activiteiten van de stichting. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen deze tegen een marktconform tarief betaald worden.