Beleidsplan van de Stichting

De contactgegevens van de bestuurders:


De voorzitter en penningmeester: Mohammad Iqbal Sharif
Iqbalsharif_2@hotmail.com
+31 638147343


De secretaris is: Fahim Karimi
Fahimkarimi007@hotmail.com
+31 644529572


Publieke Relaties (Pr)
Mohammad Bashir
Bashirm88@post.com
+31 687020001

1. Hoofdbestuurder – Mohammad Iqbal Sharif: geldbeheer: het controleren van geldzaken
van waar het vandaan komt en de gegevens van de gedoneerde;
2. Tweede bestuurder: Fahim Karimi: het organiseren van allerlei zaken omtrent de
stichting en administratieve werkzaamheden. Daar kan gedacht worden aan themaavonden en dergelijke voor de stichting om geld op te halen;
3. Derde bestuurder: Mohammad Bashir: publieke relaties. Het bekend maken van de
stichting door middel van socialmedia bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, website etc. Met het doel om naamsbekendheid te verhogen.
Al deze werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige basis, naast ons huidige werk/baan. Er
wordt geen inkomen en/of winst gegenereerd. Al het binnengekomende gelden worden per
bank overgemaakt naar Afghanistan bank zodat het allemaal op zwart-wit staat en geen
fraude/misbruik van wordt gemaakt.
Om misbruik te voorkomen zal de voorzitter en secretaris 2 keer per jaar naar Afghanistan gaan
om alles te controleren met eigen ogen en te filmen zodat mensen kunnen zien dat het naar de
juiste mensen, dus de arme mensen gaat.

Hoe ga wij dat praktisch doen:
• Voor de stichting openen wij een aparte rekening bij de Nederlandse bank. We gaan de
stichting promoten door middel van socialmedia en een website bouwen zodat het
allemaal officieel wordt;
• Zodra het geld is ontvangen gaan wij dat via de contacten in Afghanistan verdelen onder
arme mensen. In Afghanistan kennen wij mensen in verschillende sectoren zoals het
onderwijs, gezondheidzorg etc. Die precies weten wie hulp kan gebruiken en die gaan
wij dan helpen. Alles wordt gecontroleerd en gefilmd zodat alles bij de juiste mensen
terecht komt.
Het klopt dat er meerdere organisaties zijn die actief zijn op dit gebied. Deze organisaties zijn
gericht op een stad namelijk de hoofdstad Kabul. Wij richten ons op voor het hele land. Dit
willen wij doen met onze eigen mensen en netwerken die wij hebben in Afghanistan. Wij
hebben vertrouwen in deze mensen en kunnen met zekerheid zeggen dat ze de juiste mensen
aan ons aanwijzen zodat wij de gelden kunnen verdelen in bijvoorbeeld op straat waar mensen
op de straat leven, ziekenhuizen, scholieren/studenten. Al het geld zullen wij eerlijk verdelen en
geven aan de arme mensen en gezinnen. Ook wordt alles opgenomen (gefilmd) zodat de
mensen die gedoneerd hebben, kunnen zien dat het geld daadwerkelijk naar de arme mensen
is gegaan.